Kraj čovečanstva

Pošto su ljude uglavnom zamenili klonovi, klonovima zauzvrat preti da ih zameni potpuno nova hibridna rasa.

Comments