Ničija zemlja

Episode number: 
1

Pukovnik Šepard sam kreće u misiju spasavanja dr Makeja i Ranona iz brodova košnica Utvara koji se približavaju Zemlji.