Neodoljiv

Episode number: 
3

Posada sreće Lucijana, kome se dive svi u gradu. Kada i Karson potpadne pod njegove uticaj, posada počinje da sumnja u razloge Lucijanovog obožavanja.