Avalon - prvi deo

Episode number: 
1

Novi vođa, potpukovnik Kameron Mičel, pokušava da okupi originalnu posadu SG-1, uz pomoć Vale Mal Doran.