Četvrti jahač - 1. deo

Episode number: 
10

Kada Amerikom zavlada epidemija, sumnja pada na Orije. Da li Orlin može da pomogne ekipi da pronađu efikasan lek?