Kolateralna šteta

Episode number: 
12

Pukovnik Mičel je lažno optužen za ubistvo, a zbog ubačenih sećanja čak i sam počinje da veruje da je kriv.