Krstaški pohod

Episode number: 
19

Vala Mal Doran pripoveda svoju priču o trudnoći i vremenu provedenom na tajnom zadatku među seljanima koji su gradili flotu Orija.