Vavilon

Episode number: 
8

Grupa Džafi napada SG-1 i zarobljava Mičela, koji je primoran da se bori protiv jednog od njihovih vođa, da bi pripremio teren za beg.