Prototip

Episode number: 
9

Čoveka koga su pronašli zaleđenog na brodu Drevnih prebacuju u komandu Zvezdane kapije, a Danijel tamo saznaje da ga je veštački stvorio Anubis.